ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์อื่นๆ

- 15% BMS-4S 14.8V-20A Li-Ion
- 0% maxell CR - 2025 (3V)